Връщане на закупен продукт - myOwn.bg

Връщане на закупен продукт

Информация относно упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителите по смисъла на ЗЗП. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Срокът за отказ е 30 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. При договор съгласно който сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно срокът за отказ е 30 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, моля използвайте приложения стандартен формуляр за отказ. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия имейл: contact@myown.bg.

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа, за да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим сумата, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Възстановяването за сумите е единствено по банков път, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Изпращането е за сметка на клиента и трябва да бъде извършено с куриерска фирма по избор, на адрес Depozitul Mediapost Hitmail, Parcul Logistic WDP, Dragomiresti-Vale, Ilfov, Romania, 077095, Телефонен номер: +40731168168.

Продуктите трябва да бъдат изпратени обратно към нас, без наложен платеж.

Не се приемат за връщане продукти, които представляват физически промени, наранявания, драскотини, удари ит.н. Върнатите продукти, както и опаковките трябва да бъдат в същото състояние, в което са били доставени (без следи от употреба, в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети в непроменено състояние и придружаващите документи), заедно с копие от фактурата за покупката. 

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. В случай, че не получим стоката в 14 дневен срок от датата на потвърждение на отказа, отпада нашето задължение да Ви възстановим сумата.

При несъответствие на стоката с договора за продажба, възникнало в срока на предоставената търговска гаранция, ние в едномесечен срок ще извършим ремонт на стоката или ако не подлежи на такъв, ще я заменим с нова. Ремонта или замяната на стоката са за наша сметка.

Моля, въведете своя имейл адрес и ние ще ви уведомим веднага щом продуктът е отново на склад!

Емайл